Dokonalá práce je bez pravopisných chyb, vyhněte se těm nejčastějším

03. 06. 2020

V čem čeští studenti chybují nejčastěji? Ověřte si, zda podobné gramatické chyby neděláte i vy.

Dokonalá práce je bez pravopisných chyb, vyhněte se těm nejčastějším

Během studia na vysoké škole se zaručeně neobejdete bez psaní seminárních prací, referátů a dalších důležitých textů. Jako vrchol pak obvykle přichází bakalářská a diplomová práce. Abyste si udělali dobrou vizitku, je kromě obsahu práce potřeba dbát také o bezchybnout češtinu. Podívejte se na nejproblematičtější gramatické jevy českých studentů.

Psaní i/y uprostřed slova


Byť se jedná o látku třetí třídy základní školy, studenti často v psaní i/y uprostřed slova chybují. Nejvíce v těchto třech případech:

 • Bít vs. být, byl vs. bil
  Slovem bít míníme synonymum od mlátit, kdežto sloveso být vyjadřuje existenci něčeho/někoho. Jedná se o infinitiv tvarů jsem, bude, byl apod. 

Všimněte si rozdílů ve větách:

Chlapci, nesmíte se bít, mohli byste si ublížit.
Chlapci, měli byste být poslušnější.

Chlapec se ve škole bil (ve smyslu pral se).
Chlapec byl ve škole aktivní (hlásil se, poctivě pracoval na úkolech apod.).

 • Mít vs. mýt
  Sloveso mít vyjadřuje vlastnictví, kdežto mýt je synonymum pro umývat či čistit.

  Od listopadu budeme mít (= vlastnit).
  Po procházce ve špatném počasí ho budeme mýt, aby neušpinil podlahu (= umývat).

 • Slova s předponou -vy, -vý
  Rozlišit, zda se jedná o předponu či nikoliv, je někdy složité. Vězte však, že když napíšete vydět místo vidět, uděláte pořádnou ostudu. Jestli si nejste jistí, ověřte si správnost v pravidlech českého pravopisu.  

Čárka: ano, nebo ne?


Čárky v souvětí jsou pro mnohé složitá záležitost. Kdo pro ně nemá cit, učí se je jen stěží. Pro začátek si zapamatujte alespoň to, že čárka patří před tyto spojky: že, ale, aby, protože, jelikož, ačkoliv apod. Obvykle se naopak nepíše před a, i, ani.
Se spojkou a je to ovšem náročnější. Pokud za ní následuje další spojovací výraz — např. a tak, a proto, a hlavně, čárka před něj patří.  

Shoda přísudku s podmětem


Další časté chyby bývají ve shodě přísudku s podmětem. Zapamatujte si proto jednou provždy:
Mužský životný rod – na konci slovesa patří i.
Mužský neživotný rod – na konci slovesa patří y.
Ženský rod – na konci slovesa patří y.
Střední rod – na konci slovesa patří a.

Doufáme, že se vám náš stručný přehled líbil a pevně věříme, že vám pomůže se vyvarovat nejčastějších chyb.